Vår politik | Sverigedemokraterna i Vaggeryd

Vår politik

Vi vill arbeta för att aktivt utveckla Vaggeryds kommun som en attraktiv kommun.

 • Vaggeryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare- Förbättra arbetsvillkor för kommunens anställda. Och verka aktivt för att minska löneklyftorna för samma arbete mellan män och kvinnor.
 • Företagsvänligt- Förbättra företagsklimatet för att öka attraktionskraften av nya företag till kommunen och därmed minska arbetslösheten.
 • Förbättra kollektivtrafiken – Vi bör kunna erbjuda fler avgångar till rimliga priser. För att attrahera fler invånare till vår kommun.
 • Vårda kommunens skattepengar- Kommunens skattepengar ska vårdas och användas förnuftigt och genomtänkt. Detta gäller även politiska arvoden och löner.
 • Vi vill arbeta brottsförebyggande och öka tryggheten för alla kommuninvånare.

Vi vill verka för:

Sjukvård och omsorg.

Vi vill erbjuda en värdig ålderdom och en sjukvård värd namnet.

 • Rätt bemanning, rätt kompetens och ledarskap.
 • Smakfull och näringsrik kost, som är närproducerad och tillagas i tillagningskök på boendet.
 • Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalitet gå före pris.
 • De äldre ska kunna erbjudas möjlighet till socialsamvaro och meningsfulla aktiviteter.


Skolan

Barn och ungdomar är vår allas framtida investering. Vi vill att skolan ska kunna fånga upp elever som behöver hjälp och stöd, så tidigt som möjligt. Vi vill att alla elever ska få möjlighet att klara skolan.

 • Vuxennärvaro i skolan bör ökas. Till exempel genom klassfarmor systemet.
 • Skolan bör i ökad omfattning prioritera friskvård och motion.
 • Skolan ska verka för konkurrenskraftig utbildning, god arbetsmiljö och trygghet.
 • Skollagen skall uppfyllas till varje pris.

Miljön

Vi värnar om långsiktigt och hållbart miljöarbete. Vi tycker det är viktigt att ta hänsyn till vårt lokala eko system. Bevara naturen och attraktiva friluftsområden i kommunen.

 • Vi säger nej till Hjortsjöbron. – Vi värnar om Hjortsjön, dess natur och djurliv.